09 Μαΐου 2014

Life Ideas για την ανάγνωση, κατανόηση κειμένου, ορθογραφία και για τη σύνταξη προτάσεων και εκθέσεων σε παιδιά με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες:


 Η κα. Ιωάννα Δημητριάδου Ειδική Παιδαγωγός θα μας παρουσιάσει ένα ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα που επιδιώκει να καλύψει τις βασικές μαθησιακές ανάγκες ενός παιδιού με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα γίνεται, πάντα, με τη βοήθεια ενός ειδικού, αλλά δίνει και τη δυνατότητα στους γονείς να γνωρίζουν τις ανάγκες του παιδιού τους στα μαθήματα που παρουσιάζουν τις περισσότερες δυσκολίες.                                 
Για την ανάγνωση:

 1. Εκμάθηση κανόνων τονισμού για την ορθή ανάγνωση των λέξεων (π.χ. δίνονται δισύλλαβες ή τρισύλλαβες λέξεις για τονισμό, δίνονται λέξεις με λάθος τους τόνους για να τις διορθώσει το ίδιο το παιδί, δίνονται προτάσεις για τοποθέτηση των τόνων και τέλος ένα κείμενο για τοποθέτηση τόνων).
 2. Με τη βοήθεια εικονοκαρτών, όπου πάνω τους είναι γραμμένα τα γράμματα, στα οποία ο μαθητής παρουσιάζει σύγχυση, ο ήχος τους με συμβολισμό και λέξεις που ξεκινούν από αυτά, ταύτισης λέξεων με αντικείμενα ή έννοιες και καρτών με το βασικό λεξιλόγιο γίνεται η αυτοματοποίηση της ανάγνωσης. Απαιτείται ιδιαίτερη εξάσκηση και σύνθεση φθόγγων που μοιάζουν ηχητικά μεταξύ τους, καθώς και συμπλεγμάτων, πρώτα μέσα σε λέξεις, ύστερα σε προτάσεις και τέλος σε μικρές ιστορίες που μιλούν για τους φθόγγους ή τα συμπλέγματα που διδάσκονται.  
 3. Πάνω σε φύλλα εργασίας είναι ζωγραφισμένες οι εικόνες των λέξεων    (περιέχουν τους φθόγγους ή τα συμπλέγματα που διδάσκονται σε κάθε συνεδρία) και δίπλα προτάσεις όπου ο μαθητής καλείται να συμπληρώσει τις κατάλληλες λέξεις. Η άσκηση αυτή συνεχίζεται με την αντιστοίχηση λέξεων – εικόνων και την ανάγνωση.
 4. Τέλος, σε φυλλάδια εργασίας ζωγραφίζονται διάφορες εικόνες των διδασκομένων λέξεων και κάτω από αυτές γράφονται οι αντίστοιχες προτάσεις. Ο μαθητής καλείται να κόψει τις προτάσεις και να τις τοποθετήσει κάτω από τις κατάλληλες εικόνες. Οι συγκεκριμένες προτάσεις βοηθούν στη σύνταξη μικρών ιστοριών, όπου δίνεται και η δυνατότητα εμπλουτισμού του λεξιλογίου και διαβάζονται μεγαλόφωνα.

Για την κατανόηση κειμένου:

 1. Δίνονται στην αρχή απλές προτάσεις, όπου ο μαθητής διαλέγει τη σωστή λέξη μέσα από την παρένθεση (multiple choice) για να συμπληρώσει το κενό στη μέση ή στο τέλος της πρότασης και να δώσει το σωστό νόημα της πρότασης.
 2. Δίνονται ευχάριστα και σύντομα κείμενα, ο μαθητής καλείται να τα διαβάσει, πρώτα από ‘μέσα του’ και ύστερα φωναχτά και μέσα από διάφορες ερωτήσεις, ζητείται να πει το νόημα.
 3. Για τα μαθήματα της Γλώσσας, της Ιστορίας και των Θρησκευτικών, με τη βοήθεια καρτών, όπου γράφονται οι λέξεις κλειδιά, με ερωτήσεις για την κάθε παράγραφο και κάποιο σχετικό σχεδιάγραμμα, ο μαθητής ζωγραφίζει πρώτα το νόημα του κειμένου με όσα περισσότερα στοιχεία μπορεί και τέλος, προσπαθεί να πει αυτό που κατάλαβε.


Για τη δυσορθογραφία:

(υλικά: πλαστελίνη, χαρτόνι, χάρτινα γράμματα της αλφαβήτου, μαρκαδόρους, γυαλόχαρτο)
 1. Δίνονται ασκήσεις για τις καταλήξεις των ουσιαστικών, των επιθέτων και των ρημάτων (π.χ. για την κατάληξη –η: τα θηλυκά ουσιαστικά σε –η και ο πληθυντικός των ουδετέρων ουσιαστικών σε –ος, όπου γράφονται με –η). Στόχος είναι ο μαθητής, ανάλογα στην τάξη που βρίσκεται και τους γραμματικούς κανόνες που μαθαίνει, να μάθει να γράφει τις καταλήξεις των λέξεων με διαισθητικό τρόπο.
 2. Δίνονται ασκήσεις για το θέμα των λέξεων, κυρίως για αυτές που εμφανίζονται συχνότερα στο βασικό λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας.
 3. Με τις καταλήξεις ή το θέμα των λέξεων που διδάσκονται, κάθε φορά, γίνονται προτάσεις. 
      Για τη σύνταξη προτάσεων και εκθέσεων:
 1. Δίνονται ασκήσεις, ανάλογα με την ηλικία, όπου ο μαθητής καλείται να τοποθετήσει τις εικόνες με τη σειρά για να σχηματιστεί μια ιστορία.
 2. Δίνονται ασκήσεις, όπου ο μαθητής μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει συνώνυμα και αντίθετα για να σχηματίσει προτάσεις.
 3.  Δίνονται ασκήσεις για περιγραφή εικόνων.
 4. Δίνονται ασκήσεις, όπου έχουν σβηστεί οι τελείες και τα κεφαλαία και ο μαθητής κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις για να σχηματιστεί μια παράγραφο.
 5. Ανάλογα σε ποια τάξη βρίσκεται ο μαθητής, δίνονται τα θέματα με τα απαραίτητα σχεδιαγράμματα και τις κατάλληλες εικόνες. Ο μαθητής αναπτύσσει τις σκέψεις του, πρώτα προφορικά και μετά, με την κατάλληλη ενθάρρυνση, αναπαράγει τις σκέψεις του με καλές και σωστές προτάσεις.

  

Ιωάννα Δημητριάδου
Ειδική Παιδαγωγός

Δεν υπάρχουν σχόλια: